Winning eco-friendly house plan “Ang Pinakamagandang Bahay sa Balat ng Lupa,” flood and typhoon-resistant?

Meet the owners and guests of “Hotel Transylvania”