in ,

Daily Komiks: Problema sa hinaharap

Isa sa pinakamalaking problema na haharapin ng mga kabataan 20 taon mula ngayon – ay pagpili ng username/handle/screen name na hindi pa taken…Comments

Daily Komiks: Humanap ka ng pangit… ooops!

Smart Communications provide aid and communications support to ‘Usman’ victims